Naša spoločnosť pre Vás na kľúč natočí (zhotoví) vzdelávacie videá. Vzdelávanie zamestnancov je dôležitá súčasť každej spoločnosti a v najbližších rokoch táto téma bude rezonovať v každej firme. Prínos vzdelávania prostredníctvom videa má niekoľko dôležitých aspektov.

Vzdelávanie nových zamestnancov

Vzdelávacie video vie zabezpečiť efektívnejšie využívanie času personalistu. Veľkým benefitom je skutočnosť, že školenie prostredníctvom videa zabezpečí všetkým novým zamestnancom rovnaký prísun informácií – odbúrava sa tým možnosť vynechania obsahu zaškolenia.

Vzdelávanie existujúceho personálu

Prístup k vzdelávacím videám 24/7 bude prínosom i vo vašej spoločnosti. Inštruktážne vzdelávacie videá, video manuály alebo produktové videá umožnia zamestnancom dohľadať si kedykoľvek počas dňa inštrukcie k pracovným postupom, servisné postupy, nastavenia zariadení, vypĺňanie tlačív, prácu so softvérom, atd.

Ako postupovať pri realizácii vzdelávacích videí vo firme?

Aj zhotovenie vzdelávacích videí je investícia, a preto treba zvážiť jej návratnosť – teda efektivitu. So zakúpením a implementovaním technológie, softvéru či zariadenia je potrebné zvážiť ako dlho sa bude využívať, koľko ľudí pri ňom (s ním) bude pracovať a aký je predpoklad rotácie zamestnancov.

Netreba zabúdať, že videoprodukčná spoločnosť je zhotoviteľ vzdelávacieho videa. Pre kvalitný obsah je potrebná vaša participácia a cenné skúsenosti. Preto treba mať na zreteli, že bez vašej participácie kvalitné vzdelávacie video len ťažko zhotovíte.

Vzdelávacie videá je dobre rozdeliť do čo najviac dielov tak, aby jeden diel nebol zbytočne dlhý. Umenie je v čo najkratšom čase podať čo najefektívnejšie vzdelávací obsah.

 

Zaujímavé články: