DIGITÁLNE VZDELÁVANIE .:. DIGITAL EDUCATION .:. SK +421 948 30 70 15|info@videotutorial.sk

AKTUALITY

Digitálne vzdelávanie

Digitálne vzdelávanie je aktuálna téma všetkých spoločností. Školenia zamestnancov, či už prostredníctvom externej spoločnosti, alebo interných zamestnancom, sú súčasťou väčšiny úspešných firiem. PowerPoint ako najčastejšia forma prezentácie sa udomácnila v zasadacích miestnostiach, na školeniach či konferenciách. Čo [...]

E-learning | vzdelávacie video

Naša spoločnosť pre Vás na kľúč natočí (zhotoví) vzdelávacie videá. Vzdelávanie zamestnancov je dôležitá súčasť každej spoločnosti a v najbližších rokoch táto téma bude rezonovať v každej firme. Prínos vzdelávania prostredníctvom videa má niekoľko dôležitých aspektov. Vzdelávanie nových [...]

RAZ VIDIEŤ JE LEPŠIE AKO STOKRÁT POČUŤ!!!

Video produkcia už dávno nezahŕňajú iba TV produkciu a TV reklamu. Čoraz bežnejšie sa používajú LCD panely, projektory, veľkoplošné obrazovky a plazmy. Čoraz častejšie sa video používa ako súčasť propagačných materiálov na multimediálnych CD, DVD [...]

NAŠI SPOKOJNÍ KLIENTI