Raz vidieť je lepšie, ako sto krátpočuť !

Video služby už dávno nezahŕňajú iba TV produkciu a TV reklamu. Čoraz bežnejšie sa používajú LCD panely, projektory, veľkoplošné obrazovky a plazmy. Čoraz častejšie sa video používa ako súčasť propagačných materiálov na multimediálnych CD, DVD a na firemných web-stránkach.

Naša spoločnosť sa zameriava na komplexné poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti výroby video prezentácií, reklamy a TV produkcie od návrhu scenára, natáčanie, strih, ozvučenie, cez grafiku, až po výrobu CD, DVD či Blue-Ray nosičov.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a jeho predstavy zobrazujeme prostredníctvom videa. Spoločne s Vami hľadáme optimálne a efektívne riešenia ako prezentovať Vašu spoločnosť najmodernejším spôsobom.

Našou dlhodobou víziou je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovať Vaše požiadavky a budovať dlhodobú spoluprácu.

Firemné video

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na nadčasovú formu propagácie – firemné video. Dynamická forma prezentácie umožňuje divákovi v krátkom čase podať množstvo informácií ľahko zapamätateľným a zaujímavým spôsobom.

Viac info

Produktové video

Produktové video sa stáva veľmi atraktívnym nástrojom ako uviesť nový produkt a službu na trh. Ponúka možnosť ako jednoznačne odlíšiť a dať novovzniknutým produktom a službám atraktívnejšiu obchodnú príležitosť.

Viac info

TV reklama

Naša videoprodukčná spoločnosť Vám vyrobí TV spot na kľúč.
Na osobnom stretnutí prekonzultujeme Vaše požiadavky a navrhneme TV reklamu podľa Vašich predstáv.

Viac info

Event video

Výborne sa zabávate na športovom, kultúrnom alebo spoločenskom podujatí? Zvečníme Vám úsmevné, príjemné a zábavné okamihy z podujatí na profesionálnom eventovom videu.

Viac info

Video manuál

Odlíšte svoje nové produkty a obohaťte ich o dynamický video manuál.

Viac info

Inštruktážne video

Vzdelávanie a odborná príprava je kľúčom k životaschopnosti, rastu a udržateľnosti v každom sektore.

Viac info

Fashion video

Odprezentujte svoje fashion podujatie alebo zaujmite jedinečným videobookom.

Viac info

Videoklip

Poskytujeme plný servis k natočeniu dokonalého videoklipu.

Viac info

Letecké zábery

Vytvárame dynamické a akčné zábery z vtáčej perspektívy.

Viac info