Digitálne vzdelávanie je aktuálna téma všetkých spoločností. Školenia zamestnancov, či už prostredníctvom externej spoločnosti, alebo interných zamestnancom, sú súčasťou väčšiny úspešných firiem. PowerPoint ako najčastejšia forma prezentácie sa udomácnila v zasadacích miestnostiach, na školeniach či konferenciách. Čo tak sa pozrieť po modernejších a efektívnejších formách vzdelávania?

Odštartujte s našou spoločnosťou vzdelávanie prostredníctvom video školení.

Skúsenosti a zručnosti zamestnancov sú najväčšia pridaná hodnota spoločnosti. Čo tak tieto digitalizovať prostredníctvom video školenia do vzdelávacieho obsahu.

 

  • Kupujete nové zariadenie? Je načase zabezpečiť video školenie ako jeho súčasť – ako ho jednoducho a rýchlo nastaviť a použiť.
  • Máte veľký počet sezónnych pracovníkov? Najrýchlejší spôsob ako ich efektívne zaškoliť je práve video školenie.
  • Pripravujete inštaláciu nového softvéru naprieč spoločnosťou? Ponechávate zaškolenie na náhodu alebo na desiatky hodín personálnych školení? Čo tak použiť video školenie – sú k dispozícii 24/7.
  • Bezpečnosť a zdravie je na prvom mieste i vo vašej spoločnosti? Video školenie je ideálny nástroj na jeho zefektívnenie v praxi.
  • Odchádza Vám zamestnanec na inú pozíciu? V zápale excelovať na novej pozícii dokáže zaškoliť svojho náhradníka naozaj dobre? Zaškolenie nového zamestnanca v podobe pripraveného video školenia pre nového zamestnanca je neoceniteľná pomôcka.
  • Ako prebieha vo Vašej spoločnosti zaškoľovanie nových zamestnancov? Video školenie je ideálny nástroj ako zabezpečiť rovnaký úvodný nástup pracovníka so všetkými potrebnými informáciami na danú  pracovnú pozíciu.

 

Zaujímavé články: