(7 min. čítanie, od autora Ing.Marek.Mrváň a Jarka Harsanyiova, dňa 14.01.2022, aktualizované 22.02.2023)

V posledných rokoch sme boli svedkami výrazného nárastu používania video materiálov, najmä video učebníc v rámci vzdelávania. Video učebnice sa stali populárnym spôsobom, ako študenti môžu získať nové vedomosti a zručnosti online.

Čo sú video učebnice?

Video učebnice sú online kurzy, ktoré sú vytvorené vo forme videí. Tieto videá môžu byť vytvorené učiteľmi alebo profesionálmi audio-video štúdiami, ako je to naše. Zvyčajne sa video obsah rozdeľuje na lekcie (každé video = samostatný diel) a obsahujú kombináciu audiovizuálneho obsahu, animácií, obrázkov a textových popisov.

Výhody video učebníc

  • Flexibilita: Študenti môžu sledovať video učebnice kedykoľvek, kdekoľvek a vlastným tempom. Toto umožňuje prispôsobiť sa individuálnym potrebám každého študenta.
  • Vizuálna prezentácia: Video učebnice sú vizuálne príťažlivé a pomáhajú študentom lepšie si zapamätať učivo.
  • Interaktívne prvky: Video učebnice môžu obsahovať interaktívne prvky, ako sú kvízy, otázky a príklady, ktoré pomáhajú študentom zistiť, či správne pochopili učivo.
  • Menšia strata pozornosti: Video učebnice sú často zaujímavejšie ako klasické prednášky. Študenti sú viac zapojení do učenia a menej náchylní k strate pozornosti.

Ako používať video učebnice v rámci vzdelávania

  • Výučba nových tém: Video učebnice odporúčame zhotovovať a používať na výučbu nových tém.
  • Prezentácia doplnkových materiálov: Video učebnice môžu byť použité na prezentáciu ako doplnok k štandardnej forme výučby. Toto môže zahŕňať príklady, vysvetlenia alebo ukážky, ktoré sú užitočné pre študentov pri učení.

Kvalita video učebnice

Pri tvorbe video učebníc je dôležité, aby kvalita videí bola vysoká. To znamená, že videá by mali mať jasný zvuk, kvalitný obraz a plynulé prechody. Ak sú videá nekvalitné, môže to ovplyvniť schopnosť študentov absorbovať a pochopiť učivo.

Dĺžka videí je tiež dôležitá. Video učebnice by nemali byť príliš dlhé, aby neunavovali a neodrádzali študentov. Všeobecne platí, že video učebnice by mali trvať maximálne 10 až 15 minút a ideálne ak je video obsah rozdelený do samostatných videí – viacerých dielov.

Platformy pre video učebnice: Existuje mnoho platform, ktoré sú určené na tvorbu a distribúciu video učebníc. Niektoré z najpopulárnejších sú YouTube, Vimeo, Udemy a Coursera. Učitelia by mali vybrať platformu, ktorá najlepšie vyhovuje ich potrebám a potrebám ich študentov.

Interakcia medzi učiteľom a študentmi je dôležitá aj pri vzdelávaní cez video učebnice. Učitelia by mali zvážiť použitie nástrojov, ktoré podporujú interakciu, ako sú fóra, komentáre pod videami alebo online diskusie.

Učitelia by mali byť schopní kontrolovať pokrok svojich študentov pri vzdelávaní cez video učebnice. To môže zahŕňať sledovanie úspešnosti študentov pri kvízoch alebo pri plnení úloh.

Vzdelávanie cez video učebnice môže byť efektívnym spôsobom, ako študenti môžu získať nové vedomosti a zručnosti. Je to flexibilná a vizuálne príťažlivá forma vzdelávania, ktorá môže byť prispôsobená potrebám každého študenta. Dôležité je však dbať na kvalitu videí, dĺžku videí, použitie správnej platformy a podporu interakcie medzi učiteľom a študentmi.

Zaujímavé články: